«

»

Paź 19

Zamiast tradycyjnego kopania wykopów

Zdarza się, że konieczne jest np. położenie rury w ziemi. Niekiedy jednak nie jest możliwe wykonanie tradycyjnego wykopu. Jak sobie poradzić w takiej sytuacji. Od niedawna nie ma z tym większego problemu. Powstały wyspecjalizowane firmy, które oferują przewierty, zwane też horyzontalnymi przewiertami kierunkowymi.

przewierty

Dzięki temu można kłaść kable czy rury nawet tam, gdzie jest gęsta sieć podziemnej infrastruktury. Na czym polega przewiert sterowany? Najkrócej mówiąc wierci się dwa otwory pionowe, między którymi wykonuje się poziomy przekop. Całą operację rozpoczyna się od wykonania projektu trajektorii pod planowaną instalację. Wyznacza się punkty wejścia i wyjścia przewiertu. Następnie należy dobrać technologię wiercenia. W dużej mierze zależy ona od budowy geologicznej terenu. Inną zastosuje się w przypadku występowania glin czy piasków, a inną, gdy w podłożu są skały. Kolejny etap to wyznaczenie i przygotowanie terenu pod przyszłe wiercenia oraz zaplecza technicznego prac. Po tych przygotowaniach przechodzi się do właściwej fazy, czyli do wierceń. Najpierw wykonywane jest wiercenie pilotowe. Śledzenie wszelkich parametrów wiercenie, takich jak kierunek czy kąty, umożliwiają specjalne systemy pomiarowe. Mogą one być radiowe lub kablowe. Po zakończeniu wiercenia pilotowego rozpoczyna się rozwiercanie powrotne, które ma na celu uzyskanie odpowiedniej średnicy otworu. Kolejny etap to umieszczenie w otworze rurociągu, który może być wykonany z różnych materiałów. Po zakończeniu instalacji wszystkich niezbędnych elementów teren doprowadzany jest do stanu pierwotnego.

Dzięki tej metodzie możliwe jest szybkie instalowanie rur i kabli bez naruszania powierzchni. Szczególnie cenne jest to w centrach miast czy tam, gdzie jest szczególnie różnego rodzaju rur, kabli i innych elementów pod ziemią.