«

»

Lis 24

Trochę informacji o przewiertach

Gdy prowadzimy prace naprawcze sieci kanalizacyjnej, najistotniejszą kwestią bywa szybkie i sprawne umiejscowienie. Zwykle dokonywano tegoż przez odkopanie konkretnego odcinka rur kanalizacyjnych a także wykrycie źródła awarii np. upływu. Zdarzają się jednak wypadki, kiedy niewielka wada staje się tak istotna, iż trzeba reagować prędko, a typowe odkrycie jej przyczyny jest niemożliwe. Najlepszym wyjściem, które da się w tamtym czasie zastosować bywa inspekcja TV.

Inspekcja TV

inspekcja tv

Korzysta z tego typu oferty mnóstwo spółek wykonujących remonty kanalizacji. Inspekcja TV, innymi słowy inspekcja za pomocą kamery video to teraz jeden z zasadniczych oraz najważniejszych elementów prawidłowej inspekcji eksploatacji rurociągów kanalizacyjnych. Polega ona na wprowadzeniu do wnętrza rur kanalizacyjnych szczególnej kamery. Operator posiadający należyte uprawnienia, sterując jej pracą, może dokonać kontroli poglądowej stanu układu kanalizacyjnego jak i doprowadzić do skutku wszystkie testy potrzebne do wykonania prac remontowych.

Inspekcja TV to efektywna a także powszechnie użytkowana metoda. Umożliwia nie tylko na prędkie wykrycie znacznej ilości prawdopodobnych usterek sieci kanalizacyjnej. Dzięki pracy kamery video można zlokalizować nieszczelności w zespoleniu rur a także pęknięcia na ich powierzchni, które powodują wydostawanie się rynsztoków poza rurociąg, bądź też przedostawanie się wody do jego wnętrza. Widziadła tego typu zdołają prędko doprowadzić do solidnego,a nawet nieodwracalnego naruszenia rur a także doprowadzić konieczność ich wymiany.

inspekcja tv

Inspekcja TV zdoła okazać się również z powodzeniem używana do wykonania kontroli rur w budynkach, w których bywa to skomplikowane ze względu na dużą ilość łuków. Aparat video przyzwoli na ocenę ich rzeczywistego stanu technicznego. Przyzwoli też na zlokalizowanie wszystkich istniejących w instalacji przyłączy, diagnostyki stanu połączeń, powierzchni wewnętrznych rur. Zręczny operator wykryje też wszystkie przypuszczalne rozerwania, przesunięcia rur, co pozwoli szybko zareagować, dokonać niezbędnych prac remontowych oraz uniknąć nawet zatopienia całego budynku.