«

Sie 10

Systemy przeciwpożarowe – spokój dla Ciebie i Twojej rodziny

W wyniku pożaru możemy stracić dobytek, zdrowie, a nawet życie. Często ogień jest wynikiem nieprzestrzegania przepisów pożarowych lub braku odpowiednich zabezpieczeń. Co możemy zrobić, żeby uchronić się przed pożarem? Jakie systemy ppoż wybrać?

Przepisy dotyczące systemów przeciwpożarowych

Przepisy przeciwpożarowe dotyczące domów jednorodzinnych są mniej restrykcyjne niż te obowiązujące dla miejsc użyteczności publicznej. Dotyczą one przede wszystkim odstępów między zabudowaniami. Domy murowane, z oknami skierowanymi na niezabudowaną działkę nie mogą się znajdować bliżej niż cztery metry od siebie, natomiast jeśli są zwrócone okami do siebie – nie bliżej niż 8 metrów. Drewniane budynki muszą być oddalone od siebie o przynajmniej 12 metrów, taka sama odległość obowiązuje nas, jeśli budujemy dom w pobliżu lasu.

Przepisy te obejmują również zakaz przechowywania materiałów takich jak opał, drewno lub żarówki blisko materiałów łatwopalnych oraz na strychach i w piwnicach. Określają także szerokość schodów – nie mogą one być węższe niż 80 cm. Właściciele domów jednorodzinnych mają również obowiązek okresowego sprawdzania stanu instalacji (między innymi gazowej, grzewczej, elektrycznej itd.). Niezależnie od obowiązujących przepisów, warto zabezpieczyć swój dom i zainwestować w systemy oddymiania i systemy ppoż.

 

systemy przeciwpożarowe

 

Systemy przeciwpożarowe – dlaczego warto

Zadaniem systemu przeciwpożarowego jest przede wszystkim wykrywanie dymu i ognia i informowanie mieszkańców. Systemy przeciwpożarowe mogą być również wyposażone w automatycznie uruchamiane urządzenia gaśnicze, włączane po wykryciu dymu lub ognia. W porę zlokalizowany i ugaszony pożar nie będzie miał aż tak tragicznych skutków jak ten późno wykryty. Najczęstszą przyczyną pożarów w domach jednorodzinnych jest wadliwa lub uszkodzona instalacja elektryczna.

Jak działają systemy przeciwpożarowe?

Podstawowy system alarmowy składa się zwykle z czujników dymu i temperatury. Z nich informacje przekazywane są do urządzeń powiadamiających o pożarze za pomocą dźwięku lub światła. Najwcześniej o pożarze informują czujniki dymu. Te najnowocześniejsze wykorzystują zjawisko rozpraszania światła przez dym. Bardziej zaawansowane systemy przeciwpożarowe potrafią również określić skład chemiczny dymu.

Rodzaje systemów ppoż

Oprócz klasycznych systemów przeciwpożarowych, które informują właściciela (a często również straż pożarną) o zagrożeniu istnieją również takie, które pomagają w gaszeniu pożaru. Możemy zakupić systemy przeciwpożarowe naturalnej wentylacji, system oddymiania i przewietrzania lub systemy zamknięć ogniowych. Urządzenia te pomogą zmniejszyć ogień i ilość dymu jeszcze przed przyjazdem straży.