«

»

Mar 11

Nowe rozwiązania na hali produkcyjnej

badania defektoskopowe to procedura przynależąca do sfery zagadnień definiowanych jako metody badań nieniszczących. Rzeczowe doświadczenia w zasadniczej mierze zmierzają do odkrycia nieciągłości w materiale konstrukcyjnym. Omawiany typ badań pozwala na wykrywanie wad materiałów, między którymi wypunktować można w szczególności szczeliny, odwarstwienia, ubytki korozyjne, wtrącenia, pustki, pęknięcia, łuski. W defektoskopii używa się parę strategii. Główna z nich to metody elektromagnetyczne, za pomocą której można badać materiały metaliczne. W procedurze tej rozróżnia się submetody do których należą: elektryczne do analizy rozpływu prądu w badanym obiekcie; magnetyczne do analizy stałego lub wolnozmiennego pola magnetycznego; indukcyjne do analizy zjawiska prądów wirowych. Następną procedurą jest metoda radiologiczna, która dzieli się na defektoskopię gamma wykorzystującą promieniowanie gamma oraz na defektoskopię rentgenowską bazującą na promieniowaniu rentgenowskim. Wśród procedur defektoskopowych wyróżnia się dodatkowo metody akustyczne i ultradźwiękowe które można podzielić na podmetodę cienia, echa i rezonansową. Inne metody to między innymi metody termograficzne i penetracyjne.

metody badań nieniszczących

Badania defektoskopowe

Badania defektoskopowe dają możność demaskowania zarówno wad powierzchniowych oraz wewnętrznych. Tą metodę używa się przeważnie do obserwacji jakości materiałów. Badania kompozytów będą oferowane w postaci badań materiałów kompozytowych. Pozwalają na wykonywanie badań wytrzymałościowych przy równoległej możliwości wizualizowania przekrojów. Zezwala to między innymi na diagnostykę stanu naprężeń porównując to do badanych fragmentów. Badania kompozytów mogą być też jedną z metod niszczących, w tym przypadku można określić wytrzymałość. Natomiast to umożliwia weryfikację parametrów eksploatacyjnych. Tymczasem to wpływa na walidację zdatności artykułów w konkretnych zastosowaniach.

metody badań nieniszczących

Badania kompozytów

Mówiąc o badaniach kompozytów istotne znaczenie ma objaśnienie definicji materiału kompozytowego. Jest to substancja o strukturze niejednorodnej. Materiał ten złożony jest z dwóch lub więcej składników. Komponenty te posiadają niesłychanie rozmaite własności. Na ogół pewien komponent to spoiwo. Istnieją takie typy kompozytów jak: laminaty, stopy strukturalne, laminaty, strukturalne, mikrokompozyty, nanokompozyty.