«

»

Lis 26

Nadzór na budowie

Każda osoba, która kiedykolwiek zdecydowała się na budowę domu lub remont budowlany, doskonale wie o obowiązku zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia takiej budowy inspektorowi nadzoru budowlanego. Jest to bardzo ważne, aby o tym pamiętać zanim wykona się jakiekolwiek prace. W praktyce okazuje się, że większość osób i tak nie ma w trakcie danej budowy do czynienia z nadzorem, ale w przypadku na przykład sąsiedzkiego donosu inspektor się zjawi. Wtedy, jeśli nie dopełniliśmy obowiązku zgłoszenia budowy, możemy być pewni otrzymania kary.

Nadzór prac budowlanych

Jeśli chodzi o nadzór prac budowlanych Kraków posiada miejsca, gdzie można dokonać zgłoszenia. Mieszkańcy mniejszych miejscowości będą mieli z tym większy kłopot i będą musieli poświęcić więcej czasu na dojazd do miasta. Należy także pamiętać, że poinformowanie nadzoru budowlanego nie jest tym samym co otrzymane wcześniej pozwolenie na budowę. Można powiedzieć, że nadzór budowlany pełni funkcję budowlanej policji i mają za zadanie kontrolę przestrzegania przepisów prawa budowlanego.

Bankowy inspektor nadzoru

Istnieje także instytucja, która swoje działania związane z kontrolą budowy podejmuje na zlecenie banków oraz innych instytucji, które na daną budowę udzielały kredytów lub innych form finansowania. Sytuacja taka dotyka bardzo często deweloperów budujących budynki wielorodzinne lub użyteczności publicznej ale może się z nią spotkać także prywatny inwestor w trakcie budowy własnego domu. Tego typu kontrolę przeprowadza bankowy inspektor nadzoru Kraków posiada kilka miejsc, gdzie banki oraz instytucje finansowe mogą zlecić potrzebę takiej kontroli. W dodatku ich obecność na budowie nie będzie obejmowała jednorazowej wizyty. W tej sytuacji będą oni pojawiać się okresowo i stale dbać o bezpieczeństwo budowy. Na samym początku przygotują raport z uwzględnieniem wszystkich otrzymanych przez inwestora pozwoleń oraz decyzji administracyjnych i sprawdzą dokumenty. W dalszym etapie będą okresowo monitorować stan realizacji inwestycji budowlanej. Na końcu przeprowadzą analizę poniesionych kosztów i porównają ją z wcześniejszymi planami. Wszystkie te zadania mają zminimalizować ryzyko kredytowe.

nadzór prac budowlanych