«

»

Maj 20

Czy spalarnie odpadów są niebezpieczne dla środowiska?

Jednym z pomysłów na pozbycie się uciążliwych odpadów jest ich spalenie w wyspecjalizowanych spalarniach odpadów. Budzą one wiele kontrowersji. W przypadku planowanej budowy spalarni, mamy często do czynienia ze sprzeciwem społecznym. Czy słusznie? Czy spalarnie odpadów są niebezpieczne dla środowiska naturalnego?

Bezpieczne dla środowiska

Z założenia spalarnia odpadów ma je utylizować w sposób, który nie obciąża przyrody. Ma to swoje zalety. Przede wszystkim nagromadzone odpady nie zajmują miejsca tak jak dzieje się to w przypadku tradycyjnych wysypisk śmieci. Najczęściej ciepło otrzymywane na skutek spalania odpadów jest wykorzystywane do produkcji energii cieplnej i elektrycznej. W ten sposób, spalarnia może też pełnić funkcje elektrociepłowni, napędzanej wyjątkowo tanim paliwem. Po spaleniu odpadów pozostają popioły i żużle. Mają one charakter obojętny, więc nadają się do odsprzedaży i gospodarczego wykorzystania, np. pod budowę dróg i autostrad.

Emisja zanieczyszczeń i spalin

Największym problemem spalarni odpadów jest emisja zanieczyszczeń. Z jej powodu, wytwarzane spaliny poddawane są procesowi oczyszczania jeszcze zanim przedostaną się do atmosfery. Ze spalin powinny zostać usunięte pyły, które przyczyniają się do powstawania smogu, tlenki azotu, rtęć i kwaśne zanieczyszczenia gazowe (czyli chlorowodór, fluorowodór i dwutlenek siarki). Duże ilości tych zanieczyszczeń wynikają z faktu, że w spalarni odpadów spala się śmieci bez ich segregacji. Stąd, łatwo o wniosek, że spalarnie odpadów przyczyniają się do ocieplania klimatu, a także powstawania smogu. Nie jest to jednak prawda. Systemy oczyszczania spalin są na tyle wydajne, że nie stanowią zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi. Z tego powodu, duże spalarnie odpadów umiejscowione są we większości dużych polskich miast – Warszawie, Poznaniu, Białymstoku, Krakowie, Bydgoszczy, Szczecinie, Koninie. Są też plany realizacji kolejnych inwestycji tego typu, np. w Rzeszowie. W całej Europie jest około 500 takich obiektów.