«

»

Maj 24

Budowa kanalizacji

System kanalizacyjny to infrastruktura będąca zbiorem wszelkich elementów, których celem jest zbieranie, transportowanie i odprowadzanie ścieków do kanału, zarówno tych bytowo-gospodarczych, jak i deszczowych.

Elementy systemu kanalizacyjnego

Składa się on z instalacji kanalizacyjnych w budynkach, przykanalików, które łączą ją z siecią, sieci kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków i wylotów kanalizacyjnych.

Budowa kanalizacji 

Warto zacząć od tego, że każdy system musi mieć odpowiednie nachylenie, czyli zazwyczaj 2-3%, co daje 2-3cm na jeden metr długości rury. Ścieki muszą swobodnie spływać przewodami, a w przypadku zbyt małego nachylenia, mogłoby dojść do zatoru.
Kolejnym ważnym aspektem jest wentylacja instalacji. Można użyć zaworów napowietrzających, jednak są one zawodne i zdarza się, że w przypadku awarii, wyziewy z kanalizacji dostają się do mieszkania.
Jeśli chodzi o średnicę rury, musi ona być dostosowana do przyborów kanalizacyjnych, które są do niej podłączone. Według podstawowej zasady, średnica tuż przy odpływie nie może być mniejsza, niż średnica dalej zamontowanych rur.
Podejścia montuje się w bruzdach ściennych przykrywając je warstwą tynku lub płytą gipsowo-kartonową. Rozmieszcza się je w odległości 50-80cm obok przyborów. Łączy się je z pionami pod kątem 45°.
Równie istotne są syfony, które uniemożliwiają przedostanie się gazów kanalizacyjnych do pomieszczenia.
Wpusty są montowane w podłodze, zwykle w miejscach, w których łatwo je umyć. Wewnątrz pomieszczeń znajdują się zazwyczaj w łazienkach. Na zewnątrz natomiast są umieszczane tak, aby zapobiec staniu wody np. przy podjeździe, czy na tarasie.
Piony kanalizacyjne przekazują spływające podejściami ścieki dalej w ten sposób, aby była możliwe ich unieszkodliwienie.
Wyróżniamy jeszcze poziomy kanalizacyjne, czyli przewody odpływowe, które czasem są wyposażone w czyszczaki, w przypadku bardzo długich rur.
Warto wspomnieć także o systemach przeciwzalewowych, które chronią przed cofaniem się ścieków, w przypadku domów przyłączonych do kanalizacji ogólnospławnej.